Stofnmarkmið

Undanfarna áratugi hefur verið staðið með ágætum að verndun náttúru, menningarminja og sögu í Árneshreppi.

Á síðustu misserum hafa í sveitarfélaginu verið uppi háværar raddir um að nýta landið á ágengan hátt á kostnað náttúrunnar. Á það ekki síst við um hugmyndir sem lúta að virkjun á svæðinu. Samtökin leggjast eindregið gegn slíkum hugmyndum um nýtingu náttúrunnar með vísan í náttúruverndarlög, sérstaklega þau sem fjalla um ósnortin víðerni, fallvötn og stöðuvötn.

Samtökin vilja að við alla ákvörðunartöku á svæðinu verði sjálfbær þróun höfð að leiðarljósi og þannig horft til náttúru, menningar, efnahags og félagslegra þátta.

Samþykkt á stofnfundi félagsins 7. júlí 2017